لوگوی نشر مرکز

نشر مرکز


نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، خیابان باباطاهر، شماره 8

تلفن : 3 - 88965098 , 88970462 فکس : 88965169
پست الکترونیک : info[at]nashr[dash]e[dash]markaz[dot]com

اینستاگرام نشر مرکز تلگرام نشر مرکز
@nashremarkaz